NE ARAMIŞTINIZ?

Eğitim ve Gelişim

İnci Holding, her kademedeki çalışanının yaratıcılığına, kişisel ve potansiyel gelişimine destek olmaktadır.

  • Slogan Yarışması 
  • E-Öğrenme
  • Üniversitelerle İşbirliği
  • Yabancı Dile Destek Programları
  • Yüksek Lisans Destek Programları
  • Liderlik Akademisi
  • İnci Akademi
  • İç Eğitimci Kulübü
  • Çalışan Memnuniyeti Değerlendirmeleri
  • İç Müşteri Memnuniyeti Değerlendirmeleri