NE ARAMIŞTINIZ?

İnci'de Staj

İnci Holding'de uygulanan staj sisteminin temel amacı, üniversite, yüksekokullar, teknik liseler, endüstri meslek liseleri vb. öğrenim gören öğrencilerden en yetkin ve başarılı olanlarına, Holding'in kuruluşlarında staj olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri öğrenimleri sonunda kuruluşlarımıza kazandırmaktır.

İnci Holding bünyesinde staj imkanı sağlayan şirketlerin büyük bir bölümü Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Stajyerlere servis ve yemek olanakları sunarız.

Staj başvurularını her yıl Nisan ve Mayıs ayları arasında kabul ederiz.