NE ARAMIŞTINIZ?

Cevdet İnci Eğitim Vakfı

KURULUŞ

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 01.02.1985 tarihinde merhum Cevdet İNCİ tarafından kurulmuştur. 23.06.2008 tarih ve 2008/13848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

AMACI

Ülkemizin çağdaş eğitim düzeyine ulaşma gayretlerine yardımcı olmak üzere maddi olanaktan yoksun, başarılı ve başarısı sürekli öğrencilere burslar vermek, yurt, okul, eğitim tesisleri yaptırmak, okullara eğitim araçları sağlamaktır.

GELİRLERİ

İNCİVAK’ın gelirleri; kurucumuz Merhum Cevdet İNCİ tarafından bağışlanmış Aydın-Sultanhisar’daki bahçelerinde üretilen zeytin, zeytinyağı, turunçgiller, erik, nar gibi tarım ürünlerinden elde edilen gelirler, kira gelirleri, iştirak gelirleri, vakfa gelir sağlamak üzere kurulan Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından üretilen ürün ve hizmetlerden elde edilen gelirler ile şartlı ve şartsız bağışlardır.
 
İnci Vakfı vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olduğu için yıllık gelirin % 5’ine kadar yapılan bağışlar vergiden istisnadır.
 
Banka Hesap No: İş Bankası Ege Kurumsal Şube TR47 0006 4000 0013 3990 0248 63

Detaylı bilgi içinwww.incivakfi.org