NE ARAMIŞTINIZ?

Ücret Yönetimi

Ücret yönetiminde amacımız; insan kaynakları uygulamalarını, şirket hedeflerini destekler duruma getirmektir.

  • Hay referans sistemi
  • Pazara uyumlu ücret yönetimi
  • Performansa bağlı ve pazara uyumlu yan haklar yönetimi
  • Tüm çalışanlar için "Bireysel Emeklilik Sigortası"